Tin Nhắn Cho Người

Tin Nhắn Cho Người
 
Tuổi già tóc bạc mái đầu
Vẫn chưa qua khỏi cái cầu trầm luân
Dẩu mình ấm cật, no thân
Nước nghèo, dân đói bao phần thảm thương
Ai ơi đừng rắc tai ương
Chỉ vì chút lợi bên đường nhỏ nhen
Hãy thương cho lũ dân đen
Đừng tham danh lợi mà hèn lương tâm
Dân đứng lên chống ngoại xâm
Sao lại bị bắt, tù gông thế này
Tự do, dân chủ lạ thay
Hay là “Chiêu Thống” một bầy ngày xưa
Vết nhơ bẩn đến bây giờ
Quang Trung đến lúc phất cờ đuổi Thanh
Đánh cho giặc chạy tan tành
Đánh cho giặc thấy hùng anh nước mình
Đánh cho dân Việt quang vinh
Mừng vui hưởng cảnh thái bình gần xa
Tự do nói, tự do ca
Tự do tán tụng, ngâm nga thơ trời
Này con dân Việt khắp nơi 
Tâm lành khấn nguyện một lời sẽ nên!
 
CPN 11

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *