The Wounded Veteran

KMVN: Bài hát “The Wounded Veteran”. Người Thương Phế Binh” của nhạc sĩ Vũ Hàn Giang và Thùy Lan vừa sáng tác để gây qũy giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đang bị bỏ rơi trong nghèo đói, cô đơn và thiếu thốn về tinh thần cũng như vật chất. Mùa Xuân là thời gian tốt nhất để chúng ta gởi đến những người cựu chiến binh này lòng trân trọng biết ơn của chúng ta về sự hy sinh của họ và nói với họ rằng “Chúng tôi không quên ơn các anh”

The Wounded Veteran

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *